Nacházíte se zde: Úvod Provozní řád

Provozní řád sportovní haly

Autor: Radomír Panna Poslední změna: Čtvrtek 05.09.2019 14:52
 1. Provozní doba sportovní haly
  • provozní doba se stanovuje zpravidla na dobu od 8:00 do 22:00 hod.
  • vstupem do sportovní haly se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu, protipožárním pokynům odpovědných pracovníků haly.
 2. Vyloučení návštěvy
  • do sportovní haly není dovolen vstup nemocným osobám, bacilonosičům a osobám, které jsou v karanténě pro výskyt infekce.
  • do sportovní haly je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek
  • ze sportovní haly bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník nebo uživatel, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, požívá alkoholické nápoje nebo omamné látky, nebo se chová jiným nepřístojným nebo rušivým způsobem. Návštěvník nebo uživatel bude rozvněž vykázán, pokud poruší zákaz kouření ve všech prostorách sportovní haly. Neopustí-li návštěvník sportovní halu na vyzvání, je pracovník sportovní haly povinen rušitele pořádku vyvést nebo požádat o zákrok Městskou policii nebo Policii ČR
 3. Pokyny pro návštěvníky Návštěvníci jsou povinni:
  • odkládat šatstvo a osobní věci v šatně. Za ztrátu těchto věci provozovatel neodpovídá.
  • udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách sportovní haly.
  • pohybovat se ve vlastním zájmu opatrně na nerovném terénu, hladkých a mokrých plochách a vyvarovat se tak uklouznutí, případně úrazu
  • šetřit veškeré zařízení sportovní haly. Hradit škody, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení sportovní haly nebo na majetku ostatních návštěvníků
  • dodržovat stanovenou provozní dobu. Prodlévat ve sportovní hale nebo používat její zařízení mimo tuto dobu bez předchozího souhlasu provozovatele není dovoleno.
  • v prostoru "čisté zóny" (za přezouvací zónou) používat sportovní nebo domácí obuv (ne s gumovou podrážkou znečišťující povrch - palubovku tělocvičny), případně používat návleky.
  • hra s míčem je povolena pouze v tělocvičně.
  • do prostoru "čisté zóny" je povolen vstup pouze návštěvníkům po přezutí
  • sportovní činnosti se provozují pouze v prostorách tělocvičny.
 4. Ve sportovní hale je zakázáno
  • chovat se způsobem, který ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních,
  • v prostorách sportovní haly (mimo tělocvičnu) je zakázáno provozování sportovních činností (běhat, apod.),
  • kouřit ve všech prostorách,
  • znečišťovat veškeré prostory haly,
  • vstupovat se psy nebo jinými zvířaty
  • vstupovat s hořlavinami a výbušninami,
  • vstupovat s jízdními koly, koloběžkam a na kolečkových bruslích.
 5. Závěrečná ustanovení
  • poškozování nebo rozkrádání majetku sportovní haly je trestné podle platných předpisů a zákonů ČR. I jiná porušování provozního řádu mohou být stíhána podle příslušných trestních předpisů.
  • tento provozní řád je platný pro všechny návštěvníky, nájemníky a pracovníky sportovní haly.

 

Newsletter
Přihlaste se k odběru novinek
(Required)
Autor: Radomír Panna Poslední změna: Čtvrtek 05.09.2019 14:52
Integrovaný operační programEU - Evropský fond pro regionální rozvojMinisterstvo pro místní rozvoj ČR

Tato webová prezentace je provozována v Centru ICT služeb statutárního města Ostravy.
Projekt Centrum ICT služeb města Ostravy, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07293 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.